Οικονομική Επιτροπή

Έγκριση διαδικασίας προμηθειας και έγκριση όρων διακήρυξης διεθνούς ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια Υγρών Καυσίμων – Ελαιολιπαντικών» (πετρελαίου θέρμανσης, πετρελαίου κίνησης, βενζίνης αμόλυβδης, ελαιολιπαντικών) του Δήμου Δράμας, των νομικών του προ-σώπων και επιχειρήσεων, για το 2022»

Παρασκευή, 7 Μαΐου 2021
image_print