Οικονομική Επιτροπή

Έγκριση διαδικασίας προμήθειας και έγκριση όρων διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια Οικοδομικών Υλικών και Ψυχρής Ασφάλτου»

Τετάρτη, 22 Ιουλίου 2020
image_print