1

Έγκριση διαδικασίας προμήθειας και έγκριση όρων διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια σπόρων χλοοτάπητα, φυταρίων, δενδρυλλίων, τύρ-φης, κηπευτικού χώματος, λιπασμάτων και φυτοφαρμάκων»