Οικονομική Επιτροπή

Έγκριση διαδικασίας προμήθειας και έγκριση όρων διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές για την «Προμήθεια εξοπλισμού (hardware) & πακέτων λογισμικού (software)»

Πέμπτη, 4 Οκτωβρίου 2018
image_print