Οικονομική Επιτροπή

Έγκριση διαδικασίας προμήθειας και έγκριση όρων δημοπράτησης επαναληπτικού ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με τους ίδιους όρους για την «Προμήθεια οργάνων γυμναστικής για δημιουργία ελεύθερων χώρων άθλησης και προμήθεια αθλητικού υλικού»

Παρασκευή, 25 Σεπτεμβρίου 2020
image_print