Οικονομική Επιτροπή

Έγκριση διακήρυξης ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια εξοπλισμού για τον εκσυγχρονισμό – αναβάθμιση του ΚΕΠ Δήμου Δράμας»

Τετάρτη, 1 Μαρτίου 2023
image_print