Οικονομική Επιτροπή

Έγκριση διακήρυξης ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια Οικοδομικών Υλικών & Ψυχρής Ασφάλτου»

Τετάρτη, 1 Μαρτίου 2023
image_print