1

Έγκριση διάθεσης χρήσης δημοτικού ακινήτου που βρίσκεται στην Κοινότητα Ξηροποτάμου, στον Α.Ο. ΠΑΝΔΡΑΜΑΪΚΟ