1

Έγκριση διάθεσης χρήσης δημοτικού ακινήτου, στην ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΔΡΑΜΑΣ