Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)

Έγκριση διάθεσης χρήσης δημοτικού ακινήτου, στον Α.Σ. ‘1986 ΔΡΑΜΑ’ ΤΜΗΜΑ ΤΖΟΥΝΤΟ

Παρασκευή, 29 Οκτωβρίου 2021
image_print