1

Έγκριση διάθεσης χρήσης δημοτικού ακινήτου, στον ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΟΜΙΛΟ ΔΡΑΜΑΣ