1

Έγκριση διάθεσης χρήσης δημοτικού ακινήτου στον ΠΑΟΠ Ν.ΑΜΙΣΟΥ