Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)

Έγκριση διενέργειας ανοικτού ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάθεση της υπηρεσίας «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ» εκτιμώμενης συνολικής δαπάνης 50.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%)

Δευτέρα, 22 Απρίλιος 2019
image_print