Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)

Έγκριση διενέργειας ηλεκτρονικού δημόσιου ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη προμηθευτή-χορηγητή πλήρους σίτισης μεσημβρινού γεύματος των μαθητών του Μουσικού Γυμνασίου –Λυκείου Δράμας, για το σχολικό έτος 2015-2016

Δευτέρα, 27 Ιουλίου 2015
image_print