Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας - ΝΠΔΔ

Έγκριση διενέργειας προμήθειας Φαρμακευτικού και Υγειονομικού υλικού προυπολογισμόυ 2.000,00€ με Φ.Π.Α., οικ. έτους 2020.

Δευτέρα, 29 Ιουνίου 2020
image_print