Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)

Έγκριση διενέργειας προμήθειας της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών

Τρίτη, 12 Ιούνιος 2018
image_print