Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)

Έγκριση διενέργειας προμήθειας της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών

Τετάρτη, 29 Μαρτίου 2017
image_print