Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)

Έγκριση διενέργειας προμήθειας τροφίμων & λοιπών αναλώσιμων ειδών παντοπωλείου και έγκριση διενέργειας ηλεκτρονικού δημόσιου ανοικτού διεθνούς μειοδοτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια Τροφίμων & Λοιπών Αναλώσιμων Ειδών Παντοπωλείου» του Δήμου Δράμας και των Νομικών του Προσώπων για το οικονομικό έτος 2016

Δευτέρα, 27 Ιουλίου 2015
image_print