Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)

Έγκριση διενέργειας προμηθειών – εργασιών σε βάρος της πίστωσης με ΚΑ 10.6261.01 «Συντήρηση – επισκευή δημοτικών κτιρίων (εργασίες – προμήθειες)» του προϋπολογισμού οικ. Έτους 2017

Τρίτη, 31 Ιαν 2017
image_print