Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)

Έγκριση διενέργειας προμηθειών της Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας & Πολιτισμού

Πέμπτη, 22 Φεβρουαρίου 2018
image_print