Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)

Έγκριση διενέργειας προμηθειών της Δ/νσης Προγραμματισμού, Οργάνωσης & Πληροφορικής

Τετάρτη, 29 Ιουλίου 2015
image_print