Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)

Έγκριση δύο (2) εισόδων – εξόδων οχημάτων για την υπό ανέγερση κατοικία εντός του με αρ. 11 αγροτεμαχίου του αγροκτήματος Προαστείου Δράμας αναδασμού 1962 ιδιοκτησίας Γεωργιάδου Γεωργίας, α) στο δυτικό όριο του αγροτεμαχίου επί αγροτικής οδού και β) στο ανατολικό όριο του αγροτεμαχίου επί αγροτικής οδού

Δευτέρα, 7 Ιουνίου 2021
image_print