Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)

Έγκριση δύο (2) πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής τμήματος της συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων

Δευτέρα, 29 Οκτωβρίου 2018
image_print