Έγκριση διοργάνωσης πολιτιστικής δράσης Κούλουμα-Καθαρά Δευτέρα