Δ/νση Δόμησης

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΟΜΗΣΗΣ 01/2019 – ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΕΡΒΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 195/2007 ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ

Πέμπτη, 31 Ιανουαρίου 2019
image_print