Δ/νση Δόμησης

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΟΜΗΣΗΣ 09/2016 – ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΙΣΟΓΕΙΟΥ ΥΠΟΣΤΕΓΟΥ – ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΚΑΤ’ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΥΠΟΣΤΕΓΩΝ ΚΑΙ ΜΟΝΑΔΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΜΕ ΒΙΟΜΑΖΑ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΞΥΛΟΤΕΜΑΧΙΔΙΩΝ

Παρασκευή, 3 Φεβρουαρίου 2017
image_print