Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)

Έγκριση εκκίνησης διαδικασίας ενιαίου διεθνούς ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την « Προμήθεια Τροφίμων & Λοιπών Αναλώσιμων Ειδών Παντοπωλείου» του Δήμου Δράμας, των Νομικών Προσώπων και Επιχειρήσεων, για το οικονομικό έτος 2020

Δευτέρα, 22 Απρίλιος 2019
image_print