Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)

Έγκριση εκκίνησης διαδικασίας για τη διενέργεια ενιαίου διεθνούς ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την « Προμήθεια Υγρών Καυσίμων – Ελαιολιπαντικών ( πετρελαίου θέρμανσης, πετρελαίου κίνησης, βενζίνης αμόλυβδης, ελειολιπαντικών) του Δήμου Δράμας, των Νομικών Προσώπων και Επιχειρήσεων, για το οικονομικό έτος 2020

Δευτέρα, 22 Απρίλιος 2019
image_print