Έγκριση εκκίνησης διαδικασίας για την διενέργεια ενιαίου διεθνούς ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια Υγρών Καυσίμων – Ελαιολιπαντικών» (πετρελαίου θέρμανσης, πετρελαίου κίνησης, βενζίνης αμόλυβδης, ελαιολιπαντικών) του Δήμου Δράμας, των Νομικών του Προσώπων και Επιχειρήσεων, για το οικονομικό έτος 2021

Τρίτη, 28 Απριλίου 2020
image_print