Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών

Έγκριση έκτακτων δαπανών πάγιας προκαταβολής της Τοπικής Κοινότητας Σιδηρονέρου

Τρίτη, 28 Ιουλίου 2015
image_print