Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών

Έγκριση έκτακτων δαπανών πάγιας προκαταβολής της Τοπικής Κοινότητας Σκαλωτής

Τρίτη, 22 Δεκεμβρίου 2015
image_print