Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

Έγκριση εκτάκτων δαπανών που πληρώνονται από την παγία προκαταβολή ΤΚ Νικοτσάρα

Δευτέρα, 30 Σεπτεμβρίου 2013
image_print