Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

Έγκριση εκτάκτων δαπανών που πληρώθηκαν από την παγία προκαταβολή της Τοπικής Κοινότητας Νικοτσάρα ΕΩΣ 05.05.2012.

Τρίτη, 22 Μαΐου 2012
image_print