Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)

Έγκριση ενός (1) πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της Δ/νσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης

Παρασκευή, 1 Μαρτίου 2019
image_print