Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)

Έγκριση επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού προνοιακού επιδόματος Ι.Κ.

Δευτέρα, 22 Απρίλιος 2019
image_print