Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας - ΝΠΔΔ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΑΧΡΕΩΣΤΗΤΩΣ ΛΗΦΘΕΝΤΩΝ ΠΟΣΩΝ ΣΤΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΑΠΟ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΤΡΟΦΕΙΩΝ ΜΑΡΤΙΟΥ 2020.

Τετάρτη, 15 Ιουλίου 2020
image_print