Δ/νση Δόμησης

ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 08/2018 – ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗΣ (της παρ.5ββ του άρθρου 107 του ν.4495/17) – Κατεδάφιση ισόγειας κατοικίας

Παρασκευή, 8 Ιούνιος 2018
image_print