Δ/νση Δόμησης

ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΔΟΜΗΣΗΣ ΜΙΚΡΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ 1171/2018: «ΚΟΠΗ ΔΥΟ (2) ΔΕΝΤΡΩΝ ΣΤΑ Β’ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΑ ΔΡΑΜΑΣ»

Παρασκευή, 10 Αύγουστος 2018
image_print