Δ/νση Δόμησης

ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΔΟΜΗΣΗΣ ΜΙΚΡΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ 1291/2018: «Εργασίες τοποθέτησης εξωτερικής θερμομόνωσης ή παθητικών ηλιακών συστημάτων στις εξωτερικές όψεις με χρήση ικριωμάτων»

Παρασκευή, 14 Σεπτέμβριος 2018
image_print