Δ/νση Δόμησης

ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΔΟΜΗΣΗΣ ΜΙΚΡΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ 1359/2018: «Εργασίες τοποθέτησης εξωτερικής θερμομόνωσης ή παθητικών ηλιακών συστημάτων στις εξωτερικές όψεις (χωρίς χρήση ικριωμάτων)»

Πέμπτη, 13 Σεπτέμβριος 2018
image_print