Δ/νση Δόμησης

ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΔΟΜΗΣΗΣ ΜΙΚΡΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ 1363/2018: «εσωτερικές διαρρυθμίσεις, με την προϋπόθεση ότι δεν θίγονται τα στοιχεία του φέροντος οργανισμού του κτιρίου και τοποθέτηση εξωτερικής θερμομόνωσης στις εξωτερικές όψεις»

Παρασκευή, 5 Οκτωβρίου 2018
image_print