Δ/νση Δόμησης

ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΔΟΜΗΣΗΣ ΜΙΚΡΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ 1513/2018: «Τοποθέτηση ικριωμάτων, τοποθέτηση εξωτερικής θερμομόνωσης στις εξωτερικές όψεις»

Τετάρτη, 10 Οκτωβρίου 2018
image_print