Δ/νση Δόμησης

ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΔΟΜΗΣΗΣ ΜΙΚΡΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ 1560/2018: “Τοποθέτηση εξωτερικής θερμομόνωσης χωρίς χρήση ικριωμάτων”

Πέμπτη, 11 Οκτωβρίου 2018
image_print