ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΔΟΜΗΣΗΣ ΜΙΚΡΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ 874/2018: «ΚΟΠΗ ΟΚΤΩ (8) ΔΕΝΤΡΩΝ ΣΤΑ Α’ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΑ ΔΡΑΜΑΣ»