Δ/νση Δόμησης

ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΔΟΜΗΣΗΣ ΜΙΚΡΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ – ε) Εγκατάσταση Προσωρινών Κατασκευών της παρ.74, Άρ. 2, Ν.4067/12 που συνοδεύεται από πιστοποιητικό στατικής επάρκειας, κα) Περίφραξη από ελαφρύ υλικό

Πέμπτη, 2 Αύγουστος 2018
image_print