Δ/νση Δόμησης

ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΔΟΜΗΣΗΣ ΜΙΚΡΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ- ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΩΝ ,ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΙΚΡΙΩΜΑΤΩΝ,ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ ΣΤΟΝ 2ο ΟΡΟΦΟ ΤΡΙΟΡΟΦΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ

Παρασκευή, 2 Φεβρουαρίου 2018
image_print