Δ/νση Δόμησης

ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΔΟΜΗΣΗΣ ΜΙΚΡΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ- ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ 1ΟΥ ΟΡΟΦΟΥ (ιζ)

Παρασκευή, 14 Σεπτέμβριος 2018
image_print