Δ/νση Δόμησης

ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΔΟΜΗΣΗΣ ΜΙΚΡΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ – ιθ) Εργασίες τοποθέτησης εξωτερικής θερμομόνωσης στις εξωτερικές όψεις

Πέμπτη, 4 Οκτωβρίου 2018
image_print