Δ/νση Δόμησης

ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΔΟΜΗΣΗΣ ΜΙΚΡΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ – ιθ) Εργασίες τοποθέτησης εξωτερικής θερμομόνωσης, θ) τοποθέτηση ικριωμάτων

Τρίτη, 9 Οκτωβρίου 2018
image_print