Δ/νση Δόμησης

ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΔΟΜΗΣΗΣ ΜΙΚΡΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ – (ιθ) Τοποθέτηση εξωτερικής θερμομόνωσης στις εξωτερικές όψεις.

Τετάρτη, 3 Οκτωβρίου 2018
image_print